Tekn. redaktør

Hvad kan jeres software? Giv kunder og medarb. et godt teknisk svar, der også viser nytteværdien. Få den vigtige viden formidlet af en teknisk redaktør, der bygger bro mellem teknikere og brugere.

Typiske opgaver:
- Teknisk dokumentation, f.eks. referance-manuel, brugs-anvisning og kursus-materiale.
- Nyheder: Fortæl kunderne om opdateringer. Og kobl gerne en historie på.
- Salg: Giv et godt overblik via produktark til kundeemner.
- Ansvarlig for den samlede tekniske dokumentation.

Derfor har en teknisk redaktør (tidl. 'tecnical writer', 'teknisk forfatter', 'tekstforfatter' mv.) brug for en bred baggrund. Som min. Lidt om den:
Forstår produktet (IT) (datalog), forstår kunderne (uddannet selvstændig mm.), kan skrive (se anbefalinger t.h.), kender medier og publicering (erfaring med både skrevne og online/internet), samt kan teknik (bl.a. ombrydning (f.eks. InDesign), CMS og databaser).

Aftale: Freelance el. tidsbestemt ansættelse.

Anbefalinger

- Vi er meget tilfredse
    
2012.
Mikkel Bay,
adm. dir, MySupport.dk
"Oves arbejdsopgaver har været tekstforfatning, herunder web (tekst og nyheder), brochurer, pressemeddelelse og gennemgang af eksisterende materiale - samt test af vores it-løsninger. Vi har været meget tilfredse med Oves indsats, engagement og ærlighed. Jeg kan derfor give Ove mine bedste anbefalinger med på vejen og står, om nødvendigt, til rådighed for eventuelle spørgsmål...."

En sjælden evne til at se alle sider
2000.
Torben Hoelgaard, servicechef hos SAXoTECH A/S.
(I dag: Direktør hos Software-Pro)

     Om det månedlige nyhedsbrev:
     "Jeg behøvede blot at fortælle ham, hvilket budskab jeg gerne ville have ud til vore kunder, så formulerede han selv teksten, samlede materiale og redigerede bladet færdigt, så budskabet kunne forstås uanset om læseren var direktør eller IT-tekniker."
     "Ove har også en sjælden evne til at se en sag fra alle sider: Forretningsmæssigt, brugermæssigt og ledelsesmæssigt"
     "Jeg kan bestemt give Ove mine bedste anbefalinger."

Kvalitetsløft til Forsvaret
    
1996. Nørrejyske Artilleriregiment
Om et personale-blad til personel af reserven:
     "Med ham som leder har bladet fået et gevaldigt kvalitets-løft. Endvidere har han i perioder fungeret som journalist på regimentets månedlige personaleblad, hvor han ved kreativitet tilførte bladet en række nye ideer."
     "Oversergenten er en loyal og samvittighedsfuld medarbejder, hvis tjeneste regimentet har været særdeles tilfreds med."

Klar fornemmelse for målgrupper
    
1992.
Lars L. Nielsen, sekr.leder hos Moderate Studenter, Aarhus Universitet.
(I dag: Direktør for Public Affairs hos Primetime og bl.a. best.medl. hos DR og KForum)
Om fire år som skribent og redaktør af bladet Aarhus Studenten:
     "Med sine klare fornemmelser for målgruppens interesser og behov, ændrede han bladet betydeligt. [...]
     Ove var/er som skribent en dygtig person. Han har evner for historier og evner til at tilrette sproget til de forskellige behov, som studerende på et stort universitet har. [...]
     Med sin ordenssans og effektive metode koblet med det gode humør og fornemmelse for samarbejde, blev redaktionen et effektivt, men også hyggeligt sted at bruge sin fritid på."